องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]
2 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556 [ 23 ก.ย. 2556 ]
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10 ก.ย. 2556 ]
5 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 5 ก.ย. 2556 ]
6 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 5 ก.ย. 2556 ]
7 ขอเชิญร่วมงานพิธีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2556 [ 4 ก.ย. 2556 ]
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2556 - 2560 [ 16 ส.ค. 2556 ]
9 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 [ 11 มี.ค. 2556 ]
10 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2556 [ 3 ม.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15