องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ รายงานผลการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิพล หมู่ที่ 10 [ 13 ธ.ค. 2560 ]
2 ประกาศ รายงานผลการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สาย รพ.สต.-คลองชลประทาน) [ 13 ธ.ค. 2560 ]
3 ประกาศ รายงานผลการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสายหนองเพชรและขุดร่องระบายน้ำ หมูที่ 2 [ 13 ธ.ค. 2560 ]
4 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 16 พ.ย. 2560 ]
5 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]
6 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานช่วงก่อนเวลาราชการ,ช่วงหลังเวลาราชการ,ช่วงพักเที่ยงในวันราชการ,วันเสาร์เต็มวัน [ 5 ต.ค. 2560 ]
7 ประกาศ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 3 ต.ค. 2560 ]
8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560 [ 26 ก.ย. 2560 ]
10 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน สำนักงานปลัด [ 30 ส.ค. 2560 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15