องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560" [ 17 พ.ค. 2560 ]
2 รับโอนย้ายนักบริหารสาธารณะสุขและสิ่้งเเวดล้อม [ 16 พ.ค. 2560 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยเเพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื่อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย (สายโคกบ้านเก่า) [ 22 ก.พ. 2560 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินเคลองลวก - เขาโคกรักษ์ [ 22 ก.พ. 2560 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยเเพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนางจำปี [ 22 ก.พ. 2560 ]
6 ประกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]
7 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 8 ก.พ. 2560 ]
8 สิทธิและหน้าที่ของสตรี [ 8 ก.พ. 2560 ]
9 ประกาศ การจัดกลุ่มพนักงานส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน [ 6 ก.พ. 2560 ]
10 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 31 ม.ค. 2560 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13