องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินเคลองลวก - เขาโคกรักษ์ [ 22 ก.พ. 2560 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยเเพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนางจำปี [ 22 ก.พ. 2560 ]
3 ประกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]
4 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 8 ก.พ. 2560 ]
5 สิทธิและหน้าที่ของสตรี [ 8 ก.พ. 2560 ]
6 ประกาศ การจัดกลุ่มพนักงานส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน [ 6 ก.พ. 2560 ]
7 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2560 ]
8 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 31 ม.ค. 2560 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยเเพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อตัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย (สายแยกกุดจอกใหญ่-คลองยาง) [ 30 ม.ค. 2560 ]
10 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14