องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 8 ก.พ. 2560 ]
2 สิทธิและหน้าที่ของสตรี [ 8 ก.พ. 2560 ]
3 ประกาศ การจัดกลุ่มพนักงานส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน [ 6 ก.พ. 2560 ]
4 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2560 ]
5 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 31 ม.ค. 2560 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยเเพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อตัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย (สายแยกกุดจอกใหญ่-คลองยาง) [ 30 ม.ค. 2560 ]
7 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2560 ]
8 แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564) [ 29 พ.ย. 2559 ]
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยเเพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยหนองหอย [ 25 พ.ย. 2559 ]
10 10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไร ให้ประหยัด [ 22 พ.ย. 2559 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15