องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของงองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 10 ธ.ค. 2558 ]
2 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 2 ธ.ค. 2558 ]
3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 4 พ.ย. 2558 ]
4 วิธีเอาตัวรอดจาก "อุทกภัย" [ 3 พ.ย. 2558 ]
5 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]
6 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]
7 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 5 ต.ค. 2558 ]
8 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]
9 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]
10 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(วันเสาร์)ปฏิบัติงานช่วงพักเที่ยงในวันราชการ ปฏิบัติก่อนเวลาราชการ และปฏิบัติงานหลังเวลาราชการ [ 1 ต.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13