องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) [ 15 ก.ย. 2558 ]
2 รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]
3 คู่มือประชาชน [ 31 ส.ค. 2558 ]
4 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน สำนักงานปลัด [ 31 ส.ค. 2558 ]
5 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน กองคลัง [ 31 ส.ค. 2558 ]
6 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน กองช่าง [ 31 ส.ค. 2558 ]
7 ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูเเลทันตสุขภาพในเด็ก 3-5 ปี และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ส.ค. 2558 ]
8 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 13 ส.ค. 2558 ]
9 ประกาศใช้คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 21 ก.ค. 2558 ]
10 ขอเชิญร่วมโครงการรรรงค์ควบคุมและป้องกัน "โรคไข้เลือดออก" [ 1 ก.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13