องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน [ 15 มิ.ย. 2558 ]
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 11 มิ.ย. 2558 ]
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 11 มิ.ย. 2558 ]
4 ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกอบายมุข สร้างสุขเยาวชน [ 20 พ.ค. 2558 ]
5 รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว [ 19 พ.ค. 2558 ]
6 วิธีเอาตัวรอดจาก "วาตภัย" [ 14 พ.ค. 2558 ]
7 เรื่องน่ารู้กับ เคล็ดไม่ลับการจัดการขยะในบ้าน [ 12 พ.ค. 2558 ]
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 8 เม.ย. 2558 ]
9 ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญส่งวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]
10 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์(ก่อเจดีย์ทราย) ประจำปี 2558 [ 11 มี.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15