องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 6 พ.ย. 2556 ]
2 ประกาสสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2556 [ 10 ต.ค. 2556 ]
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2556 [ 9 ต.ค. 2556 ]
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556 [ 5 ก.ย. 2556 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารซุ้มประตูทางเข้าตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 21 ส.ค. 2556 ]
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 [ 7 ส.ค. 2556 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 5 - สู่พื้นที่การเกษตร [ 17 ก.ค. 2556 ]
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยหนองหอย - โคกพลวงบน หมู่ที่ 12 [ 17 ก.ค. 2556 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายคลองกระชาย - คลองยาง หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 [ 17 ก.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20