องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 คลองยาง - บ้านโกรกกัดลิ้น [ 1 ก.ค. 2557 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านละลม หมู่ที่ 4 [ 1 ก.ค. 2557 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาพัก [ 1 ก.ค. 2557 ]
4 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา [ 5 มิ.ย. 2557 ]
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2557 [ 24 เม.ย. 2557 ]
6 สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง สายแปลงผัก - สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2557 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 [ 21 มี.ค. 2557 ]
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 10 ก.พ. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25