องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางสำเนียง [ 8 มิ.ย. 2558 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสมพงษ์ [ 8 มิ.ย. 2558 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักหวาน หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายบุญส่ง [ 8 มิ.ย. 2558 ]
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 2 ซอยสระหนองเรือ [ 8 มิ.ย. 2558 ]
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแปลงผัก-สู่แนวเขตตำบลแหลมทอง(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านละลม [ 21 เม.ย. 2558 ]
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำละลม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 21 เม.ย. 2558 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนายเทียน) [ 21 เม.ย. 2558 ]
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนายเจริญ [ 21 เม.ย. 2558 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางนา หมู่ที่ 11 [ 21 เม.ย. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28