องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายรุณ [ 27 ธ.ค. 2556 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายชอบ [ 27 ธ.ค. 2556 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยศาลาประชาคม [ 27 ธ.ค. 2556 ]
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายลม [ 27 ธ.ค. 2556 ]
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า้งโครงการก่อสร้า้งถนนดินสายหนองเพชร บ้านละลม หมู่ที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2556 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเกรดปรับบดทับและปรับปรุงผิวจราจรสายหนองกระโดน หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 20 ธ.ค. 2556 ]
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้า้งถนนดิน หมู่ที่ 7 และโครงการถมดิน หมู่่ีที่ 8 [ 20 ธ.ค. 2556 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 หมู่่ีที่ 8 [ 20 ธ.ค. 2556 ]
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้า้งผิวจราจรหินคลุก โคกพลวงบน หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 20 ธ.ค. 2556 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเกรดปรับบดทับและปรับปรุงผิวจราจรสายโกรกมันกระชาก - โกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 20 ธ.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29