องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร ประจำเดือนมกราคม 2556 [ 6 ก.พ. 2556 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยโรงสูบ [ 1 ก.พ. 2556 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางจำเนียร [ 1 ก.พ. 2556 ]
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสาย หนองกก - กุดจอกน้อย [ 1 ก.พ. 2556 ]
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2555 [ 3 ม.ค. 2556 ]
6 สรปผลการดำเนิินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 6 ธ.ค. 2555 ]
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2555 [ 5 พ.ย. 2555 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2555 ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 ต.ค. 2555 ]
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555 [ 5 ต.ค. 2555 ]
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2555 [ 4 ก.ย. 2555 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25