องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 19 ธ.ค. 2561 ]
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง [ 19 ธ.ค. 2561 ]
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล [ 19 ธ.ค. 2561 ]
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง [ 19 ธ.ค. 2561 ]
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2561 ]
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 [ 19 ธ.ค. 2561 ]
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]
10 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 28 ส.ค. 2561 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28