องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุุก เส้นทางลงหนองหัวช้าง สามแยกหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 28 ส.ค. 2561 ]
2 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานายก้อน-ทำนบใหม่หมูู่ที่ 6 [ 28 ส.ค. 2561 ]
3 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุุก สายโคกตาอ้น-หนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 28 ส.ค. 2561 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้นทางหนองหัวช้างสามแยกหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 20 ส.ค. 2561 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานายก้อน-ทำนบใหม่ หมู่ที่ 6 [ 20 ส.ค. 2561 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกตาอ้น - หนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 20 ส.ค. 2561 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 20 ส.ค. 2561 ]
8 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมจุดระบายน้ำ บ้านหนองผัุกหวาน หมู่ที่ 11 [ 7 ส.ค. 2561 ]
9 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 [ 7 ส.ค. 2561 ]
10 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 [ 7 ส.ค. 2561 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28