องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 11 [ 24 ก.ค. 2561 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 ศาลาบ้านนายสัญญา [ 24 ก.ค. 2561 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 24 ก.ค. 2561 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน่ำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 24 ก.ค. 2561 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 [ 24 ก.ค. 2561 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอยโรงสีนายโยธี [ 28 ก.พ. 2561 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน จากแยก หมู่ที่ 2 - คลองลวก [ 28 ก.พ. 2561 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายไมตรี [ 28 ก.พ. 2561 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยนานายยิ้ม [ 28 ก.พ. 2561 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบสระกุดจอกใหญ่ [ 28 ก.พ. 2561 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25