วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 43 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 (17 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องหลวงท้องถิ่น นม.ถ254 - 02 สายตอน้ำ - เทศบาลตำบลแหลมทอง ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 63 คน ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (17 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องหลวงท้องถิ่น นม.ถ254 - 02 สายตอน้ำ - เทศบาลตำบลแหลมทอง ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบียน บห 4373 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโคกพลวง - คลองกระชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวสายยนต์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง