องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ระบบควบคุมภายใน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือปฎิบัติงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประชาสัมพันธ์
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
 
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
       มื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยสำนักงานปลัด  จัดโครงการพัฒนาอ...
 
  โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ...
  งานเพรส อวอร์ด ประจำปี 2561 PRESS AWARDS 2018 เณ...
  กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลละลม (ค...
  เวทีประชาคม โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เวทีที่ 3 หม...
  เวทีประชาคม โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เวทีที่ 3 หม...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ...
  กิจกรรมมอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ส...
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่...
  กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลละลม (ค...
  งานพิธีฉลองชัยชนะท่าท้าวสุรนารี