องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช ตำบล
ประชาคมอาเซียน
คู่มือประชาชน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้
 
ประชาสัมพันธ์
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 21 คน
เดือนนี้ 90 คน
ปีนี้ 31472 คน
ทั้งหมด 35542 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (12-05-58)  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559
       เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2559  ที่ผ่านมาได้จัดโครงการส่งเสริมเศรฐกิจพิเพียง  ประจำปี  2559
โดมมีเกษตรอำเภอโชคชัยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยโครงการดังกล่าวมีว...
 
  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559
  กิจกรรมปั่นเพื่อเเม่ เฉลิมพระเกียรติฯ
  โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของช...
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใสร่างกา...
  กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน
  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค...
  โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
  กิจกรรมการเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมน...
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.