องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


นายนำ ปลอดกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  พร้อมด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ร่วมฝึกอบรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่  29  - 31  มีนาคม  2560