องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนน หน้าบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 18 พ.ค. 2564 ]
2 ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]
3 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]
4 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 8 เม.ย. 2564 ]
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]
6 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการป้องกันการทุจริตของขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 19 มี.ค. 2564 ]
8 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]
9 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมโหลต [ 27 ม.ค. 2564 ]
10 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา พ.ศ. 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23