องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 พ.ย. 2563 ]
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหา [ 17 พ.ย. 2563 ]
3 ประกาศผลคะเเนนการประเมินสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]
4 ประกาศรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]
5 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]
6 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]
7 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยนานายวิชาติ [ 25 มิ.ย. 2563 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด)จากฐานข้อมูลในระบบ Thai Qm [ 11 มิ.ย. 2563 ]
10 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถายนอก บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ [ 9 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21