องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]
2 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมูู่ที่ 8 [ 2 ส.ค. 2561 ]
3 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 2 ส.ค. 2561 ]
4 ประกาศ การขยายพัสดุครุภัณฑ์ชุรุด ประจำปี 2560 โดยเแพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2561 ]
5 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 3 ม.ค. 2561 ]
6 ประกาศ รายงานการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเลิศ หมู่ที่ 1 [ 13 ธ.ค. 2560 ]
7 ประกาศ รายงานผลการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิพล หมู่ที่ 10 [ 13 ธ.ค. 2560 ]
8 ประกาศ รายงานผลการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สาย รพ.สต.-คลองชลประทาน) [ 13 ธ.ค. 2560 ]
9 ประกาศ รายงานผลการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสายหนองเพชรและขุดร่องระบายน้ำ หมูที่ 2 [ 13 ธ.ค. 2560 ]
10 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 16 พ.ย. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15