องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 16 พ.ย. 2560 ]
2 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]
3 ประกาศ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 3 ต.ค. 2560 ]
4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]
5 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560" [ 17 พ.ค. 2560 ]
6 รับโอนย้ายนักบริหารสาธารณะสุขและสิ่้งเเวดล้อม [ 16 พ.ค. 2560 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยเเพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื่อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย (สายโคกบ้านเก่า) [ 22 ก.พ. 2560 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินเคลองลวก - เขาโคกรักษ์ [ 22 ก.พ. 2560 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เหตุผลที่ไม่ประกาศเผยเเพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนางจำปี [ 22 ก.พ. 2560 ]
10 ประกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12