องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมแก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ด้านสุขภาพเเบบบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น