องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560


งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชผ้าพระกฐิน. ณ วัดละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา