องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


วาตภัย


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 นายนำ ปลอดกระโทก นายก อบต. พร้อมด้วย นางฉลวย วงค์กระโทก ผญบ. หมู่ที่ 10  นายช่างโยธา ร่วมสำรวจความเสี่ยหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อน ของหมู่บ้านหนองชุมเเสง