องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2


 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ละลมใหม่พัฒนา ปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา  ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ