องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3


 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 อบต.ละลมใหม่พัฒนา ปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา  ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ