องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 อบต.ละลมใหม่พัฒนา จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา