องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1


เมื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 อบต.ละลมใหม่พัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลด่านเกวียน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน