องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายนำ  ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยปลูกต้นชมภูพันทิพย์  ทองอุไร ฯลฯ ณ บริเวณลำละลม