องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th


 


โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


วันที่ 11 มีนาคม 2564. จังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”นำส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา ที่โรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ 4 โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา.เป็นประธานในโครงการในโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .  2564 พร้อมด้วยส่วนราชการออกให้บริการประชาชน