องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th


 


โครงการจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตร์


วันที่ 15 มีนาคม 2564 พัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัย กำหนดจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตย์ ณ แปลงเศรษฐกิจพอเพียงบ้านละลม หมู่ที่ 1 โดยมีนายนำ ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้และชมการสาทิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำความรู้สู่ชุมชนต่อไป