องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th


 


ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการขอเปลื่ยนสภาพที่ดินเพื่อขุดขยายสระน้ำ


วันที่ 13 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมกับอำเภอโชคชัย ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 กรณีการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินบางส่วน เพื่อขุดขยายสระน้ำโคกตาอ้น  แปลง "ที่สาธารณประโยชน์ ม.3" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3