องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุุมกำเนิดสุนัขเเละเเมว ประจำปี 2558


เมื่อวันที่  28  มกราคม 2558  นำโดยนายนำ  ปลอดกระโทก นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กำหนดจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและเเมว  ประจำปี  2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและเเมวที่อยู่ในความดุเเลของเจ้าของและที่ไม่มีผู้ดูแลได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.