องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายงานการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]
2 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 [ 27 ก.พ. 2555 ]
4 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 [ 27 ก.พ. 2555 ]
5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2554 [ 27 ก.พ. 2555 ]
6 สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิการยน 2554 [ 27 ก.พ. 2555 ]