องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
รายงานการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2562 ]
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2562 ]
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 30 ก.ย. 2562 ]
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ส.ค. 2562 ]
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 12 ส.ค. 2562 ]
6 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ค. 2562 ]
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 18 ก.พ. 2562 ]
9 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]
10 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]
 
หน้า 1|2