องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]
2 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]
3 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]
4 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]
5 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 23 เม.ย. 2562 ]
6 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2561 ]