องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คุ่มือประชาชน (กองคลัง) [ 9 ธ.ค. 2563 ]
2 คู่มือประชาชน(กองช่าง) [ 9 ธ.ค. 2563 ]
3 คู่มือประชาชน(สำนักปลัด) [ 9 ธ.ค. 2563 ]
4 คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ) [ 15 ก.ย. 2558 ]
5 คู่มือสำหรับประชาชน [ 22 ก.ค. 2558 ]
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 31 ธ.ค. 2555 ]