องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 26 ธ.ค. 2561 ]
2 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]
3 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 [ 26 ธ.ค. 2561 ]
4 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านายสมหมาย หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]
5 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]
6 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 26 ธ.ค. 2561 ]
7 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง [ 26 ธ.ค. 2561 ]
8 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล [ 26 ธ.ค. 2561 ]
9 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง [ 26 ธ.ค. 2561 ]
10 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5(ภายในวัด) [ 26 ธ.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27