องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายสอง [ 2 ก.ย. 2564 ]
2 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสำเริง [ 2 ก.ย. 2564 ]
3 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายเจือ [ 2 ก.ย. 2564 ]
4 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 หน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย [ 2 ก.ย. 2564 ]
5 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองกระชาย เชื่อมบ้านโนนเพชร (เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8) [ 2 ก.ย. 2564 ]
6 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอกระจ่ายข่าว หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ย. 2564 ]
7 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก (หนองกก-กุดจอกน้อย) [ 1 ก.ค. 2564 ]
8 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 1 ก.ค. 2564 ]
9 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก บ้านโคกพลวง-บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย [ 18 พ.ค. 2564 ]
10 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนน หน้าบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 18 พ.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7