องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก บ้านโคกพลวง-บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย [ 18 พ.ค. 2564 ]
2 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนน หน้าบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 18 พ.ค. 2564 ]
3 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน [ 25 ก.พ. 2564 ]
4 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายกอบชัย [ 18 ก.พ. 2564 ]
5 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายผัน ผัดกระโทก [ 18 ก.พ. 2564 ]
6 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนางนิภาวรรณ [ 18 ก.พ. 2564 ]
7 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านละลม [ 18 ก.พ. 2564 ]
8 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนานายชั้น [ 18 ก.พ. 2564 ]
9 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ ๗ [ 18 ก.พ. 2564 ]
10 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ [ 18 ก.พ. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6