องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 [ 11 ม.ค. 2564 ]
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 [ 6 ต.ค. 2563 ]
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 [ 13 ม.ค. 2563 ]
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ 11 ต.ค. 2562 ]
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 [ 17 ม.ค. 2562 ]
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 [ 15 ต.ค. 2561 ]