องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มาตรฐานการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือประชาชน “กระบวนงานบริการ” ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา (กองคลัง) [ 3 ต.ค. 2561 ]
2 คู่มือประชาชน “กระบวนงานบริการ” ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา (สานักงานปลัด) [ 3 ต.ค. 2561 ]
3 คู่มือประชาชน “กระบวนงานบริการ” ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา (กองช่าง) [ 3 ต.ค. 2561 ]