องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]
2 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]
3 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 7 ม.ค. 2563 ]
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]
5 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 เม.ย. 2562 ]
6 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน [ 8 ม.ค. 2562 ]
7 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา [ 24 ต.ค. 2561 ]
8 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 9 ต.ค. 2560 ]