องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]
3 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 2 ต.ค. 2562 ]
4 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 8 เม.ย. 2562 ]
5 ประกาศมาตรการดาเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]
6 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 3 ต.ค. 2561 ]