องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th


กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2560