องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
คู่มือปฎิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ต.ค. 2562 ]
2 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ต.ค. 2562 ]
3 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ต.ค. 2562 ]
4 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2562 ]
5 แผนผังขั้นตอนการรับเเจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2562 ]
6 แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ต.ค. 2562 ]
7 แผนผังขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 3 ต.ค. 2562 ]
8 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 3 ต.ค. 2562 ]
9 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ต.ค. 2562 ]
10 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2