องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 19 มี.ค. 2563 ]
2 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]
3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
4 การประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 16 พ.ค. 2562 ]
5 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 3 ก.พ. 2560 ]
6 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 ม.ค. 2560 ]