องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปี 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 7 ต.ค. 2562 ]
3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
4 นโยบายการกับดูเเลองค์กรที่ดี [ 6 ก.พ. 2562 ]
5 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยะรรมและป้องกันการทุจริต [ 16 ม.ค. 2562 ]
6 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 15 ม.ค. 2562 ]
7 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 7 ม.ค. 2562 ]