องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2561