องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


ฝึกอาชีพ (ของชำร่วย)


ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชนตำบลละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ (ของชำร่วย) โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับผู้พิการและประชาชน
2021-11-09
2021-10-26
2021-10-11
2021-10-10
2021-09-25
2021-09-24
2021-09-16
2021-09-14
2021-09-09
2021-08-25