องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 400 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ค. 2567 ]18
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 21 พ.ค. 2567 ]9
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากอัคคีภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒมา [ 7 พ.ค. 2567 ]9
4 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 เม.ย. 2567 ]11
5 แจ้งแนวทางการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว" [ 16 ก.พ. 2567 ]11
6 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]13
7 เปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) [ 29 ม.ค. 2567 ]17
8 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 25 ม.ค. 2567 ]46
9 ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งบัน พ.ศ.2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]34
10 ประชาสัมพ้นธ์รณรงค์งานเลี้ยงครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ปีที่ 9 [ 19 ม.ค. 2567 ]10
11 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]12
12 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]7
13 ประกาศการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขไร้บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 7 ธ.ค. 2566 ]10
14 ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]5
15 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]19
16 ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 6 ต.ค. 2566 ]7
17 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]44
18 รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]16
19 รายงานผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]17
20 นโยบายและขั้นตอนการปกิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 ต.ค. 2566 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20