องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขอหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 ม.ค. 2566 ]24
2 ขอเชิญบุคคลากร หน่วยงานภาครัฐ ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะเเนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง [ 27 ม.ค. 2566 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564(1) [ 5 ม.ค. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564(2) [ 5 ม.ค. 2566 ]2
5 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 ม.ค. 2566 ]19
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]2
7 ประกาศเจตนารมณ์ "สุตริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ใสสะอาด 2566" งดรับ งดให้ No Gift Policy [ 23 ธ.ค. 2565 ]11
8 ประกาศ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]6
9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]29
10 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]25
11 รายผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]29
12 ผลคะเเนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Locai Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]21
13 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]40
14 รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]99
15 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 บ้านโคกพลวง ซอยบ้านนางแวว ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ค. 2565 ]109
16 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่6 บ้านกุดจอกน้อย ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ค. 2565 ]103
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]95
18 ประกาศผลการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 5 พ.ค. 2565 ]106
19 รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]103
20 รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]97
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16