องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 306 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]19
2 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 บ้านโคกพลวง ซอยบ้านนางแวว ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ค. 2565 ]24
3 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่6 บ้านกุดจอกน้อย ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ค. 2565 ]22
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]23
5 ประกาศผลการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 5 พ.ค. 2565 ]28
6 รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]21
7 รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]24
8 รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]36
9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]38
10 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]36
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]37
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน ตุลาคม 2564- เดือน มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]42
13 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]41
14 รายงานผลโครงการเสริมสร้างคูณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 4 มี.ค. 2565 ]40
15 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 มี.ค. 2565 ]65
16 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]52
17 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 ก.พ. 2565 ]30
18 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการปงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2565 ]28
19 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]33
20 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และเเนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบละลมใหม่พัฒนา [ 1 ก.พ. 2565 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16