องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 378 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งแนวทางการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว" [ 16 ก.พ. 2567 ]2
2 เปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) [ 29 ม.ค. 2567 ]7
3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 25 ม.ค. 2567 ]33
4 ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งบัน พ.ศ.2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]12
5 ประชาสัมพ้นธ์รณรงค์งานเลี้ยงครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ปีที่ 9 [ 19 ม.ค. 2567 ]3
6 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]5
7 ประกาศการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขไร้บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 7 ธ.ค. 2566 ]4
8 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]13
9 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]38
10 นโยบายและขั้นตอนการปกิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 ต.ค. 2566 ]4
11 ประกาศกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]9
12 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]9
13 ประกาศสรุปผลการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ หมู่ที่ 2 ของบริษัท เชาวเรศ พาร์ม 2 จำกัด [ 7 ก.ย. 2566 ]14
14 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]39
15 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]40
16 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]42
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]36
18 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]33
19 สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด [ 26 พ.ค. 2566 ]50
20 เลือกตั้ง66 : ผู้พิการ-ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิ 14 พ.ค. ได้ [ 14 เม.ย. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19