องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  8 ขั้นตอน วีธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประ...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 40]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบ...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 41]
 
  มอบเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพ ให้กับผู้สูงอายุในพื้...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 42]
 
  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรการจัดด...[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 31]
 
  มอบรถเข็นให้กับผู้ป่วยทางการเคลื่อนไหว หมู่ที่ 4[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 34]
 
  มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 หมู่ที่...[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29