องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 62]
 
  การประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบต...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวโควิด - 19[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 83]
 
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริต[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 71]
 
  มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน [วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 74]
 
  ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์ก...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 67]
 
  การประเมินขอขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 86]
 
  กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 42]
 
  การประเมินคัดกรองสุขภาพผู้ป่วย [วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการจัดทำแผนสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 119]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 136]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26