องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1[วันที่ 2020-02-14][ผู้อ่าน 96]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...[วันที่ 2020-02-07][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563[วันที่ 2020-01-15][ผู้อ่าน 90]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมถนสายหลัก[วันที่ 2020-01-15][ผู้อ่าน 102]
 
  โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2562[วันที่ 2019-11-19][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมทำความดี ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด[วันที่ 2019-09-17][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริมความสุขให้ก...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 176]
 
  โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อ “ปกป้องอนาคต ลดการช...[วันที่ 2019-09-11][ผู้อ่าน 169]
 
  โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ...[วันที่ 2019-08-21][ผู้อ่าน 167]
 
  กิจจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเเม...[วันที่ 2019-08-12][ผู้อ่าน 61]
 
  ตรวจเยี่ยมและชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่กลับมาจาก...[วันที่ 2019-08-04][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการป...[วันที่ 2019-07-09][ผู้อ่าน 165]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25