องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 35]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผล...[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 28]
 
  การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสมาชิกสภาอง...[วันที่ 2021-10-10][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนางเปล่ง ป้อมกระโ...[วันที่ 2021-09-25][ผู้อ่าน 22]
 
  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพตามหลังเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 25...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมรับมอบน้ำดื่มและไก่ปรุงสุก[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบของใช้จำเป็นให้กับ...[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์พักคอยรอการส่...[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับวัดในพื้นที่ตำบลละลมใ...[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 17]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25