องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565...[วันที่ 2020-04-30][ผู้อ่าน 132]
 
  วาตภัย[วันที่ 2020-04-05][ผู้อ่าน 165]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 137]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 127]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อ...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 162]
 
  งานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอโชคชัย ป...[วันที่ 2020-02-29][ผู้อ่าน 33]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2[วันที่ 2020-02-28][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ[วันที่ 2020-02-24][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี...[วันที่ 2020-02-24][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ ...[วันที่ 2020-02-19][ผู้อ่าน 121]
 
  โครงการเเข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2563[วันที่ 2020-02-18][ผู้อ่าน 31]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25