องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  โครงการสุภาพดีชีวีมีสุข ประจำปี 2560[วันที่ 2017-09-14][ผู้อ่าน 280]
 
  โครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผ...[วันที่ 2017-08-18][ผู้อ่าน 306]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560[วันที่ 2017-08-14][ผู้อ่าน 312]
 
  โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว. "วันเเม่เเห่งชาติ"[วันที่ 2017-08-12][ผู้อ่าน 303]
 
  กิจกรรม. "ร่วมปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ"[วันที่ 2017-08-09][ผู้อ่าน 328]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ. ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2017-08-04][ผู้อ่าน 281]
 
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน(กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญ...[วันที่ 2017-08-04][ผู้อ่าน 260]
 
  พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน [วันที่ 2017-07-30][ผู้อ่าน 299]
 
  โครงการ ลดละเลิกอบายมุข สร้างสุขเยาวชน. ประจำปี 25...[วันที่ 2017-07-21][ผู้อ่าน 234]
 
  ประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านการป้องกันและปร...[วันที่ 2017-07-19][ผู้อ่าน 249]
 
  โครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน. ( FI...[วันที่ 2017-07-12][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา. เนื่องในวันเข้าพรรษา ของ ศพ...[วันที่ 2017-07-10][ผู้อ่าน 73]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25